צור קשר

הוסף אותי
לרשימת התפוצה
 add me to your mailing list

אחריות סביבתית

אנו פועלים להעמיד את מכלול נושאי איכות הסביבה בראש סולם העדיפות של החברה. בכלל זה צמצום זיהומי אויר, הפחתת רעשים, ומניעת פגיעה בקרקע במים ובנוף.

אנו פועלים לטובת לקוחותינו ביישום חוק האריזה המהווה מנוף לשימור הסביבה והפחתת פסולת אריזות.

אנו עומדים בכל התקנים הרלוונטיים על מנת שנוכל לספק למשתמשים במוצרינו את המוצרים האיכותיים והבטוחים ביותר. אנו דואגים לשיפור מתמיד בכל הפעולות המשפיעות על הסביבה.

מיגוון עושה שימוש בדבקים בטכנולוגיות SOLVENTLESS משמע שאין פליטת רעלים , שיטת ההדפסה באופסט רוטטיבי חסכונית באנרגיה וללא זיהום אויר.

מיגוון דואגת לבטיחות ואיכות מירבית של מוצריה תוך בדיקה וקבלת אישורים מתאימים למזון, קוסמטיקה, פרמצבטיקה ועוד.

אנו עומדים בכל התקנים הנדרשים והמחמירים בארץ ובעולם ISSO9001 , HACCP , 5113 ועוד.

אנו מקפידים ומחויבים כלפי לקוחותינו על שמירת סודיות ויחסי מסחר הוגנים וארוכי טווח.

מעורבות חברתית

מיגוון ממוקמת בפריפריה הדרומית וככזו מבינה ומטפחת את הקשרים בינה לבין ישיובי הסביבה הקרובים.

מיגוון מקיימת קשר הדוק עם עובדיה ומשפחותיהם בכל ימי השנה בחגים ובאירועים משפחתיים.

מיגוון פועלת כל העת לשפר את תהליכי הייצור ומוצריה כך שהשפעתם על הסביבה תפחת ותהיה ידידותית ומתקדמת יותר.

מיגוון מעודדת את עובדיה לבצע משימות לאומיות חברתיות כגון שירות מילואים והתנדבות לגופים ציבוריים שונים.

אנו מאמינים שערכים אלו ומחויבותנו היומיומית המ

תמשכת משמשים דוגמא ומודל ויסיעו לחברה בפעילותה והצלחתה למשך שנים רבות.

יושרה

מיגוון מחויבת לסביבת עבודה מכובדת ומכבדת לעובדיה מיגוון עובדת על כך שעובדיה ישמרו על נורמות של אמינות, שקיפות כיבוד החוק, מקצועיות קפדנות וחריצות הן בתוך המפעל, בינם לבין עצמם והן מחוץ למפעל כלפי ועם לקוחותיה.

מיגוון נוקטת בשיטות הוגנות ומתקדמות של תגמול, תמחור ובחינה מתמדת של מוצריה מול מיגוון לקוחותיה וספקיה.

מיגוון מעמידה את האינטרס הארגוני כראשון במעלה ומצפה מעובדיה להמנע מקבלת טובות הנאה ולפעול בניגוד או בסתירה למחויבותם לארגון או לקוד האתי של החברה.

מיגוון מחויבת לערכים הומניים לשמירה על כבוד האדם לכבד כל אדם ועובד באשר הוא.

מיגוון מקדמת אוירה של מצוינות ומימוש היכולת של עובדיה תוך כדי מאמצי גיוס עפ”י קריטריונים מקצועיים.